Bebekler, etrafında konuşulan dili algılamak ve sonrada öğrenmek için genetik olarak programlanmış gibidir. Tüm dünya dillerinin ortak özellikleri vardır ve buna ‘Evrensel Dil Bilgisi’ denir.

•Her çocuk aslında beyninde belli dilbilgisi kuralları ile doğar ve bu durumda tek yapmaları gereken çevrelerinde konuşulan dile göre sahip oldukları genetik bilgiyi tamamlamaktır.

•Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı ve kalıcıdır çünkü; Kritik Yaş (Critical Age) Hipotezine göre, çocuklar daha iyi dil öğrenir ve belli bir yaştan sonra dil öğrenmek zorlaşacaktır.

•Yapılan araştırmalar çocukların yetişkinlere göre, özellikle telaffuz konusunda daha avantajlı olduğunu göstermektedir.

•Dil öğrenmeye erken yaşta başlamak uzun vadede daha yararlı olur. Fakat başarısız bir dil öğretimi uzun yıllar geçmesine rağmen bir dil öğrenemeyen öğrencilerde o dili asla öğrenemeyecekleri düşüncesinin yerleşmesine sebep olur ve motivasyonu azaltarak olumsuz sonuç doğurabilir.

•Ülkemizde çocuklar İngilizceyi genellikle sınıf ortamında öğrenirler. Öğrencilerin İngilizce konuşucular ile iletişim kurma olasılığı azdır. Ders dışında hedef dili kullanmak için gereksinim duymazlar.

•Biz, Teol Anaokulları olarak öğrencilerimizin önündeki bu engellerin farkındayız ve İngilizce edinimini özgün Yaşamsal Kodlama Metodu ile uyguluyoruz.

•Çocuklar için neden dil öğrendiklerinin bir önemi yoktur ve İngilizce bir ders değildir. Çocukların tüm gün İngilizce konuşan öğretmenleriyle birlikte olarak İngilizce konuşmaya ihtiyaç duymaları sağlanır.

•Öğretilmesi hedeflenen yapılar, çocukların kendi yaş gruplarında en çok kullandıkları ve ihtiyaç duydukları cümlelerden oluşmaktadır. Küçük çocuklar komik görünme kaygısı olmadan, duyduklarını aynen tekrar etmeye çalışırlar, hata yapmaktan çekinmezler.

•Tüm etkinliklerde birlikte olacakları İngilizce öğretmeni çocukların iletişim kurmak için hevesli olacakları modelde biridir. Seçtiği oyunlar, materyaller, giydiği kıyafetler dahi çocukların merak duygusunu uyandıracak niteliktedir. Bu kişilerin sosyal iletişim becerileri son derece yüksektir.

•Çocukların enerjisine karşılık verebilecek derecede aktif, yeniliklere açık, hayal gücü yüksek İngilizce öğretmenleri çocuklara İngilizceyi yaşatarak öğretirler.

•Çocuklar için sözcük veya cümle yapısının bir önemi yoktur. Önemli olan bunların ne anlama geldiğidir. Anlamı çözebilmek için jestlerden, mimiklerden, önceki tecrübelerinden, görsel işitsel her türlü ipucundan yararlanırlar.

•Araştırmalara göre erken çocukluk döneminde ikinci dil öğrenen çocukların, diğer dilleri de daha kolay öğrendikleri kanıtlanmıştır.

•Aileleri öğretmenlerimiz tarafından basit düzeyde, evde oynayabilecekleri ve aynı zaman da pratik yapmalarını sağlayacak oyunlar öğretilir.

•Her dönem en az bir kez ingilizce öğretmenleri çocukların evlerine gelir, onlar ile iletişim kurar, oyun oynar. Bu sayede çocuğun dil gelişiminin yaşayan ve devamlı bir süreç olduğunu fark etmesi sağlanır.