Waldorf Yaklaşımı

Waldorf Yaklaşımında Çocukların sağlam bir öğrenme sevgisi oluşturmasını ve birbirleri ile rekabet etmektense, saygı duyarak, yardımlaşarak, toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri sağlanır.

Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımında çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Kendilerini ifade ederken çok farklı sembolik araçlardan yararlanabilirler. Reggio yaklaşımında buna “Çocuğun Yüz Dili” adı verilir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını herkes tarafından görünür kılmak adına kullandıkları birçok sayıda dile sahip olduklarına inanılır.

Bank Street yaklaşımı

Bank Street yaklaşımı Okul akademik becerilerin kazanıldığı bir kurum olmanın ötesindedir. Okul çocuğun hayatının her alanında yetkinlik kazanmasını sağlar, özerk olmasını fakat aynı zamanda toplumsal aidiyet kazanmasını destekler. Okul sosyal dünya ile bağlantılı bir yerdir. Eğitim daha iyi bir toplum için gereklidir.

High Scope

High Scope Yaklaşımı ile çocuklar öğrenme merkezlerinde yapacakları çalışmaları ve oyunlarını kendileri planlar, uygular ve paylaşımda bulunur. Dayandığı temel ilke ‘etkin’ öğrenmedir. Çocukların sorumluluk almayı öğrenmelerine, karar alma mekanizmalarının ve öz disiplinlerinin geliştirilmesine destek verilir.

Milli ve Evrensel Değerler Eğitimi

Milli ve Evrensel değerlere ilişkin bilgilerin temelinin atıldığı ilk dönem 0-6 yaştır, fakat bu süreç kişiliğin oluştuğu son döneme kadar devam eder.  Çocukların doğruları öğrenmesi gerekir ve hangi davranışların başka insanlar tarafından kabul edilebilir olduğunu öğrenmede yardıma ihtiyaçları vardır.

Amacımız çocukların akademik gelişimleri sırasında “temel değerleri” (sevgi, saygı, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi) de tanımaları ve kazanmalarıdır. Ayrıca, ülkemizin, toplumumuzun ve ailelerimizin değerlerini, örf ve ahlak biçimini çocuklarımıza benimsetmektir.

Her bir değer, eğitim programının içinde oyun, şarkı, öykü, sohbet, resimleme çalışmaları gibi eğlenceli etkinliklerle verilmektedir.

Montessori Yaklaşımı

Montessori Yaklaşımının temeli bireysel eğitime dayanır. Öğreticinin çocuğun gelişim sürecine katkısı, önündeki engelleri kaldırarak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Teol anaokullarının öğrenme merkezlerinde çocuğun ihtiyacı olan çevre sağlanarak, o çevre içerisinde bağımsız bir şekilde öğrenmesine olanak sunmak esas alınır.

Teol Anaokulları 1

Yalıncak Garden Adli Tıp Kurumu Üstü Yıldızlı Armada

Teol Anaokulları 2

Beşirli Tünel Çıkışı Armada Rezidans

Teol Anaokulları 3

Boztepe Modern Trabzon Modern Rezidans

Telefon & E-mail

0850 360 8365 info@teolanaokullari.com