STEM+A

Bu felsefenin amacı; Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanatı çocuklara erken yaşta ve bütüncül bir yaklaşımla vermektir. Stem eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüştürülerek hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Teol Anaokulları’nda doğa, bilim – teknik ve sanat atölyeleri, Stem+A konseptlerinin en etkin şekilde uygulanmasına olanak sağlar.

GEMS (Great Explorations in Math and Science)

Öğrencilerin temel              kavramlarını anlamaları ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını, heyecan verici, etkileyici, esnek ve eğlenceli bir hale getiren bir sistemdir.

Benim Hikayem

Çocukların soyut düşünme becerisinin gelişimine katkı sağlamak, okuma sevgisi ve okuma alışkanlığı kazandırıp anlamlı ve amaçlı konuşmayı öğretmek, çocuğun iç dünyasına yakınlaşmak, hayal gücünün gelişmesine yardımcı olmak amacıyla bu programı uyguluyoruz. Bu program sayesinde çocukların kendi hikayelerini oluşturma ve anlatmalarına fırsat yaratıyoruz. .

Teknoloji Okuryazarlığı (Technology Literacy)

“Zihnin içi doldurulacak bir kazan değil, ateşlenmesi gereken bir kıvılcımdır.” (Plutarch)

Okul öncesi çocuklarının merak etme güdüsü oldukça fazladır. Etraflarındaki her şeyi öğrenmek ve keşfetmek isterler. Bu yüzden onları teknolojiden uzak tutmak oldukça güçtür. Teknoloji geliştikçe bilgiler çoğalıyor ve her gün yeni geçici bilgiyi hafızalarına alıyorlar. Genç beyinlerin bu bilgileri etkin olarak kullanmaları için Teol Anaokulları’nda DOĞRU teknoloji kullanımını DOĞRU içeriklerle onlara öğretilmektedir.

Doğada Varoluş

Doğayı aktif şekilde kullanan, öğrenmekten zevk alan, meraklı, araştırmacı, gözlem yapan, çözümler üretebilen; daha sağlıklı, yaratıcı, stressiz, mutlu, çevreye ve doğaya önem veren çocuklar yetiştirmek amacıyla Doğada Varoluşprogramını uyguluyoruz. Doğada Etkinlik yapmanın çocuklara sağladığı katkılar:

*Doğayı korumayı öğrenir.

Motor Becerileri gelişir.

Doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlar.

Doğa sorunlarına karşı farkındalık geliştirir.

Doğanın korunmasına aktif katılım sağlar.

Fiziksel sağlığını geliştirir.

Problem çözme yetenekleri gelişir.

Kendine güvenen, yaratıcı ve hayal kuran bireyler olurlar.

Yaşam Boyu Öğrenme Modeli (Lifelong Love of Learning)

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının amacı, çocukta zaten var olan öğrenme sevgisini farkındalık olarak ortaya çıkarmaktır. Bu farkındalık ile kişi, toplumsal, teknik, mesleki ve kendine özgü koşullardaki değişikliklere uyum sağlama becerisine ulaşmaktadır

Scamper (Göster-Anlat)

strong>“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı sarmalar.” (Einstein)

S: Substitude (Yer değiştirme)

C: Combine (Birleştirme)

A: Adapt (Uyarlama)

M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)

P: Put to other uses (Başka amaçlarla kullanma)

E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)

R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

 

Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yaparlar.

Etkinliğin amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine fırsat yaratmaktır.

Scamper, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.

Yoga Ve Sen

Hayatın Ritmi ve Matematiği: Anaokulu müzik eğitiminde kullanılan çeşitli yöntemler arasında yer alan ritim ve orff eğitimi, müzik eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Sağlam bir ritim eğitimi alan çocuklar müziğin diğer dallarını daha kolay kavramakta ve müziği öğrenme süreçleri hızlanmaktadır.

Aynı zamanda tarihte birçok matematikçi müzikle ilgilenmiştir. Eski Yunan’da müzik, matematiğin 4 ana dalından biri olarak kabul edilmiştir. Ünlü matematikçi Leibniz, “Müzik ruhun gizli bir matematiksel problemidir” demiştir. Müzik çoğu insan için bir rahatlama ve eğlence unsuru, matematiğin de tam tersi olduğu düşünüldüğünde, müziğin matematik eğitimi üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması çok yararlı olacaktır. Bunun farkında olarak uyguladığımız Hayatın Ritmi ve Matematiği programında matematiği eğlenceli hale getiriyoruz.

Kişiye Özel Öğretim Yaklaşımı (Visual Auditory Kinesthetic)

Çoklu Zeka Teorisine göre çocuklar Görsel (Visual) İşitsel  (Auditory) Dokunsal (Kinesthetic) öğrenme yöntemleri ile öğrenirler. Çocuklar yaşamları boyunca bu stilleri kullanırlar, bir tanesini daha fazla tercih ederler. Teol anaokullarındaki eğitim sürecinde bu üç zekâ türünü de geliştirmek amaçlanmaktadır. Kişiye Özel Öğrenim Modeli fark edilip desteklendiğinde, başarı hikâyeleri ile dolu bireyler yetişir.

Günlük yaşam Becerileri

Bu programda çocuğun günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşlardan oluşur. Sadece çocuğun öz bakımına ait olmayıp, yaşadığı çevresindeki canlı ve cansız varlıklarla olan tüm ilişkilerini kapsar. Bu çalışmalarla çocuk içinde bulunduğu çevreyle başa çıkmayı öğrenir ve çocuğun kendi doğal gelişimine çok önemli katkılar sağlar. Bu çalışmalar; hayvan bakımı ve beslenmesi, sınıf içi temizliği, bahçe bakımı, mutfak etkinlikleri gibi etkinlikleri kapsar.

Düşünsel Yetenekleri Geliştirme Programı

Bu program, çocukların, dikkat, algı, hafıza gibi temel zihinsel fonksiyonları ile, tahmin yürütme, neden-sonuç ilişkileri kurma, akıl yürütme gibi temel düşünme becerileri ile problem çözme ve stratejik düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Program kapsamındaki beceriler, “Dikkat ve Bellek Etkinliği” ve “Satranç Etkinliği” ile geliştirilir.

EBEVEYNLİK KONUŞMALARI

Veli bilgilendirme ve eğitimlerini kapsayan Ebeveynlik Konuşmalarımızda Psikologlarımız velilerimizle buluşmalar gerçekleştirir. Bu buluşmalar çocuklar ile ailelerine özel durumlarda rehberlik yapmak ve velilerimizle iletişimde kalmak amacıyla gerçekleştirilir.

Teol Anaokulları 1

Yalıncak Garden Adli Tıp Kurumu Üstü Yıldızlı Armada

Teol Anaokulları 2

Beşirli Tünel Çıkışı Armada Rezidans

Teol Anaokulları 3

Boztepe Modern Trabzon Modern Rezidans

Telefon & E-mail

0850 360 8365 info@teolanaokullari.com