STEM+A

Bu felsefenin amacı; Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanatı çocuklara erken yaşta ve bütüncül bir yaklaşımla vermektir. Stem eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüştürülerek hayata geçirilmesi sağlanmaktadır. Teol Anaokulları’nda doğa, bilim – teknik ve sanat atölyeleri, Stem+A konseptlerinin en etkin şekilde uygulanmasına olanak sağlar.

GEMS (Great Explorations in Math and Science)

Öğrencilerin temel              kavramlarını anlamaları ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını, heyecan verici, etkileyici, esnek ve eğlenceli bir hale getiren bir sistemdir.

MATHAZONE Matematik Programı

Matematiğin temel kavramlarını, kahramanlarla anlatan bir dizi hikâye kitabı içerir. Çocuklar sevimli Mathazone ormanı kahramanları ile arkadaş olup, matematiği eğlenerek öğrenir. Çocuklar matematiği oyunlarla, hayatla iç içe, düzenli tekrar prensibine bağlı olarak öğrenir.

Teknoloji Okuryazarlığı (Technology Literacy)

“Zihnin içi doldurulacak bir kazan değil, ateşlenmesi gereken bir kıvılcımdır.” (Plutarch)

Okul öncesi çocuklarının merak etme güdüsü oldukça fazladır. Etraflarındaki her şeyi öğrenmek ve keşfetmek isterler. Bu yüzden onları teknolojiden uzak tutmak oldukça güçtür. Teknoloji geliştikçe bilgiler çoğalıyor ve her gün yeni geçici bilgiyi hafızalarına alıyorlar. Genç beyinlerin bu bilgileri etkin olarak kullanmaları için Teol Anaokulları’nda DOĞRU teknoloji kullanımını DOĞRU içeriklerle onlara öğretilmektedir.

Üç Kumbara Yöntemi (Financial Literacy)

Finans okur-yazarlığı eğitimi, çocuklara parayı harcama, biriktirme ve paylaşma kumbaraları aracılığıyla ve diğer etkinliklerle verilmektedir.  Üç Kumbara Yöntemi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteklediği projelerle de ülkemizde uygulanmaktadır. Çocuklarımız erken yaşta üç adet kumbaraya sahip olacaklar ve paranın nasıl biriktirildiğini, nasıl harcanması gerektiğini ve neden paylaşılması gerektiğini öğrenecekler.

Yaşam Boyu Öğrenme Modeli (Lifelong Love of Learning)

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının amacı, çocukta zaten var olan öğrenme sevgisini farkındalık olarak ortaya çıkarmaktır. Bu farkındalık ile kişi, toplumsal, teknik, mesleki ve kendine özgü koşullardaki değişikliklere uyum sağlama becerisine ulaşmaktadır

Scamper (Göster-Anlat)

strong>“Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken hayal gücü tüm dünyayı sarmalar.” (Einstein)

S: Substitude (Yer değiştirme)

C: Combine (Birleştirme)

A: Adapt (Uyarlama)

M: Modify, Minify, Magnify (Değiştirme, küçültme, büyütme)

P: Put to other uses (Başka amaçlarla kullanma)

E: Eliminate (Yok etme, çıkarma)

R: Reverse, Rearrange (Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme)

 

Göster-Anlat etkinliğinde çocuklar evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yaparlar.

Etkinliğin amacı, çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak; bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine fırsat yaratmaktır.

Scamper, yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.

Farkındalık Eğitimi (Mindfulness)

Yetişkinler kadar çocukların da “an”da kalmaya, durmaya, nefes aldıklarını hissetmeye ve yaşama dönük farkındalıklarını artırmaya ihtiyacı vardır. Çocuklar ile yapılan farkındalık çalışmaları, öz denetimi sağlamak ve bu sayede daha umutlu ve mutlu olmalarını sağlamayı hedefler. Çocuklarla yapılan farkındalık (mindfulness) araştırmaları, bu çalışmaların, çocuklardaki kaygıyı azalttığı ve dikkat becerilerini arttırdığını göstermektedir. Bu çalışmalar neticesinde çocuklar, problemleri ile baş etmeyi ve duygu kontrolü yapabilmeyi öğrenirler

Kişiye Özel Öğretim Yaklaşımı (Visual Auditory Kinesthetic)

Çoklu Zeka Teorisine göre çocuklar Görsel (Visual) İşitsel  (Auditory) Dokunsal (Kinesthetic) öğrenme yöntemleri ile öğrenirler. Çocuklar yaşamları boyunca bu stilleri kullanırlar, bir tanesini daha fazla tercih ederler. Teol anaokullarındaki eğitim sürecinde bu üç zekâ türünü de geliştirmek amaçlanmaktadır. Kişiye Özel Öğrenim Modeli fark edilip desteklendiğinde, başarı hikâyeleri ile dolu bireyler yetişir.

Düşünsel Yetenekleri Geliştirme Programı

Bu program, çocukların, dikkat, algı, hafıza gibi temel zihinsel fonksiyonları ile, tahmin yürütme, neden-sonuç ilişkileri kurma, akıl yürütme gibi temel düşünme becerileri ile problem çözme ve stratejik düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Program kapsamındaki beceriler, “Dikkat ve Bellek Etkinliği” ve “Satranç Etkinliği” ile geliştirilir.

Teol Anaokulları 1

Yalıncak Garden Adli Tıp Kurumu Üstü Yıldızlı Armada

Teol Anaokulları 2

Beşirli Tünel Çıkışı Armada Rezidans

Teol Anaokulları 3

Boztepe Modern Trabzon Modern Rezidans

Telefon & E-mail

0850 360 8365 info@teolanaokullari.com