Çocukların belli alanlardaki becerilerini daha üst seviyeye çıkarmak amacı ile atölyelerimiz oluşturulmuştur. Sınıf öğretmenlerimiz ve o atölyede alanında uzman öğretmenlerimiz çocuklarımıza etkinliklerinde rehberlik yapacaklardır. Atölyelerde yapılacak olan etkinliklerimizin nasıl yapılandırılacağına öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla birlikte, onların istek, ilgi ve becerilerine göre karar verilecektir.

Bilim ve Teknoloji Atölyesi

Bu program kapsamında çocukların, bilim, doğa, fen, teknoloji konularına ilişkin bilgi ve beceriler kazanması amaçlanır. Bu kapsamdaki beceriler, “Bilim ve Teknoloji Etkinlikleri” ile kazandırılır.

Doğa Atölyesi

Eğitim programımız içerisinde yer alan fen ve doğa çalışmalarımız çocukların yaşamla buluşmasını sağlar. Çocuklara keşfetmeyi, düşünmeyi, araştırmayı ve denemeyi öğreten, böylece sonuca kendisinin varmasını sağlayan fen-doğa programı, dokun, dene ve öğren ilkeleriyle çocuklarımızın yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini hedefler

Resim – Sanat Atölyesi

Görsel sanatlar eğitimi, çocuğun, duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirir. Bu beceriler, “Görsel ve Sanatsal Etkinlikler” ile kazandırılır.

STEM+A, Gems, Mathazone

Uygulamaları çocuklara bu atölyede verilmektedir. Teknoloji çağı çocukları buradaki tablet ve akıllı tahta uygulamaları ile dijital kullanımının doğru ve etkin kullanıldığında güzel sonuçlar verdiğini görmekteyiz

Yaratıcı Drama Atölyesi

Bu programda, yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği, sağlama, sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme, kendini tanıma ve dil becerileri geliştirme hedeflenir.

  • Hafta sonları atölyelerimizde okulumuzda kayıtlı olmayan çocuklar için alan profesyonelleri tarafından eğitim verilmektedir.

Müzik Atölyesi

Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini ve müziği oluşturan notaları tanıyarak müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Bu beceriler, “Müzik Etkinliği” ile kazandırılır.

Beden Eğitimi – Jimnastik Atölyesi

Bu program kapsamında çocukların, beden bölgelerini tanıması, kaba ve ince motor becerileri geliştirmesi, koordinasyon, denge, kuvvet, dayanıklılık, esneklik, hareket estetiği, bedensel ritim gibi becerileri kazanması amaçlanır. Bu kapsamda, “Dans Etkinliği” ve “Beceri ve Koordinasyon Etkinliği” yapılır.

Teol Anaokulları 1

Yalıncak Garden Adli Tıp Kurumu Üstü Yıldızlı Armada

Teol Anaokulları 2

Beşirli Tünel Çıkışı Armada Rezidans

Teol Anaokulları 3

Boztepe Modern Trabzon Modern Rezidans

Telefon & E-mail

0850 360 8365 info@teolanaokullari.com